Arildkolonin

Konstnärerna i Arild omkring sekelskiftet 1900

Boksläppet på Långfredagen överträffade med råge våra förväntningar. Det kom över 300 personer, och emellanåt var det
en kö utanför Mor Cilla som sträckte sig bortåt kapellet. Efter några dagar var boken slutsåld på både förlaget och hos
Höganäs Bokhandel. Roligt för oss att boken sålde bra, men samtidigt tråkigt att många
inte kunde köpa boken, och att vi inte kunde möta efterfrågan. Vi återkommer
med besked om fortsättningen.